Samenstelling van het bestuur van het gemengd koor van de basiliek van de H. Kruisverheffing

Voorzitter Hr. G. Th. M. Pronk
Secretaris Mw. M.J.B.A. Huisman-Jansman
Bestuurslid 1 Mw. M. Nijboer
Bestuurslid 2
Mw. M. Haarman-Mars
Bestuurslid 3
Hr. G. Koopman
Penningmeester Hr. J.M. Overmars (geen lid bestuur)