Gemengd koor

Basiliek H. Kruisverheffing

Samenstelling van het bestuur van het gemengd koor van de basiliek van de H. Kruisverheffing

Voorzitter Hr. G. Th. M. Pronk
Secretaris Mw. M.J.B.A. Huisman-Jansman
Penningmeester Hr. J.M. Overmars
Bestuurslid 1 Mw. V. Loos
Bestuurslid 2 Mw. H.G.T. Ogink-Kroes